გთხოვთ, გაეცნოთ საკურიერო მომსახურების პირობებს!

თბილისის მასშტაბით მიწოდება უფასოა!

  1. მიწოდების სერვისი ვრცელდება როგორც  თბილისში, ასევე საქართველოს  ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ერთეულში.
  2. მიწოდების ვადები:
    • თბილისის ფარგლებში - შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება იმავე ან მეორე დღეს (გარდა კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეების).
    •  საქართველოს სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში შეკვეთის მიწოდება ხორციელდება მეორე დღეს (გარდა კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეების).
  3. ასევე შესაძლებელია გზავნილის დაზღვევა - რომლის ტარიფი შეადგენს გასაგზავნი ამანათის ღირებულების 0.5%-ს. 
საკურიერო მომსახურების გადახდა ხდება პროდუქციის მიწოდებისას ადგილზე!

ტარიფები:


წონა (კგ) 0-4 510 15 2025 30 50 75 100 150
თბილისი (₾) 5 8 10 12 13 14 16 21 27 36 47
რეგიონები (₾) 8 10 22 23 25 27 31 39 65 72 104
გასაგზავნი დოკუმენტების პარამეტრები:
სიგრძე - არაუმეტეს 25სმ. სიგანე - არაუმეტეს 35 სმ. სისქე - არაუმეტეს 2 სმ.
გასაგზავნი ამანათების პარამენტრები:სიმალური გვერდი - არაუმეტეს 150 სმ. გზავნილის მაქსიმალური წონა - 30 კგ.-მდე
გასაგზავნი ტვირთების პარამეტრები:
სიგრძე - 300 სმ.-მდე, სიგანე - 170 სმ.-მდე, სიმაღლე - 170 სმ.-მდე, წონა - 30კგ.-დან 1000 კგ.-მდე

საკურიერო მომსახურების გადახდა ხდება პროდუქციის მიწოდებისას ადგილზე!